DRTL501 Master project

Theatre Faculty
Summer 2023
Extent and Intensity
0/0/16. 8 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Audiovisual Media and Theatre Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
autorské schopnosti a dovednosti v oblasti audiovizuální a rozhlasové/audiální dramatické i dokumentární tvorby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je vznik kvalitního absolventského tvůrčího projektu, v němž student prokáže své originální autorské schopnosti a dovednosti
Learning outcomes (in Czech)
Student dokáže vytvořit originální dílo určené pro audiovizuální nebo audiální média v rámci uvedeného spektra možností: - scénář celovečerního televizního filmu nebo televizní série - scénář rozhlasové hry - scénář solitérního televizního nebo rozhlasového dokumentu s realizačním potenciálem v rámci veřejnoprávních médií - středometrážní dokumentární dílo - středometrážní dramatické audiovizuální dílo
Syllabus (in Czech)
 • Tvorba scénáře Rozvíjení scénáře na základě dramaturgických připomínek ev. Rozvíjení konceptu realizace středometrážního dokumentárního/dramatického audiovizuálního díla Realizace Finální verze projektu
Literature
 • . „Laterna Magika as a Synthesis of Theatre and Film. Its Evolution and Problematics.“ In Theatre History Studies 17, 1997. s. 33 - 62. info
 • Bernardette CASEY ad.: Television Studies: The Key Concepts. Routledge 2002. info
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
 • CROOK, Tim: Radio Drama - Theory and Practice. London: Routledge 1999. info
 • Černý V. Tvorba a osobnost, Odeon, Praha 1992. info
 • E. Barnouw: Documentary /A history of the non-fiction film/, New York, Oxford University Press, 1974. info
 • Glen CREEBER ed.: The Television Genre Book. British Film Institute 2001. info
 • Jason MITTELL: Genre and Television. Routledge 2004. info
 • Wilson, M. - Theatre and Stortyelling: contemporary storytellers and their art. info
 • Adekvátní literatura dle tématu projektu
 • GREIG, NOËL. Young People, New Theatre. A Practical Guide to an Intercultural Process. London: Routledge, 2008. info
 • JOHNSTON, Carla B. International television co-production: from access to success. Boston: Focal Press, 1992. 108 pp. ISBN 0-240-80110-5. info
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studenta, analýza, reflexe
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě kvalitní finální verze projektu
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.

DRTL501 Master project

Theatre Faculty
Summer 2022
Extent and Intensity
0/0/16. 8 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Audiovisual Media and Theatre Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
autorské schopnosti a dovednosti v oblasti audiovizuální a rozhlasové/audiální dramatické i dokumentární tvorby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je vznik kvalitního absolventského tvůrčího projektu, v němž student prokáže své originální autorské schopnosti a dovednosti
Learning outcomes (in Czech)
Student dokáže vytvořit originální dílo určené pro audiovizuální nebo audiální média v rámci uvedeného spektra možností: - scénář celovečerního televizního filmu nebo televizní série - scénář rozhlasové hry - scénář solitérního televizního nebo rozhlasového dokumentu s realizačním potenciálem v rámci veřejnoprávních médií - středometrážní dokumentární dílo - středometrážní dramatické audiovizuální dílo
Syllabus (in Czech)
 • Tvorba scénáře Rozvíjení scénáře na základě dramaturgických připomínek ev. Rozvíjení konceptu realizace středometrážního dokumentárního/dramatického audiovizuálního díla Realizace Finální verze projektu
Literature
 • . „Laterna Magika as a Synthesis of Theatre and Film. Its Evolution and Problematics.“ In Theatre History Studies 17, 1997. s. 33 - 62. info
 • Bernardette CASEY ad.: Television Studies: The Key Concepts. Routledge 2002. info
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
 • CROOK, Tim: Radio Drama - Theory and Practice. London: Routledge 1999. info
 • Černý V. Tvorba a osobnost, Odeon, Praha 1992. info
 • E. Barnouw: Documentary /A history of the non-fiction film/, New York, Oxford University Press, 1974. info
 • Glen CREEBER ed.: The Television Genre Book. British Film Institute 2001. info
 • Jason MITTELL: Genre and Television. Routledge 2004. info
 • Wilson, M. - Theatre and Stortyelling: contemporary storytellers and their art. info
 • Adekvátní literatura dle tématu projektu
 • GREIG, NOËL. Young People, New Theatre. A Practical Guide to an Intercultural Process. London: Routledge, 2008. info
 • JOHNSTON, Carla B. International television co-production: from access to success. Boston: Focal Press, 1992. 108 pp. ISBN 0-240-80110-5. info
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studenta, analýza, reflexe
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě kvalitní finální verze projektu
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2023.

DRTL501 Master project

Theatre Faculty
Summer 2021
Extent and Intensity
0/0/16. 8 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
autorské schopnosti a dovednosti v oblasti audiovizuální a rozhlasové/audiální dramatické i dokumentární tvorby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je vznik kvalitního absolventského tvůrčího projektu, v němž student prokáže své originální autorské schopnosti a dovednosti
Learning outcomes (in Czech)
Student dokáže vytvořit originální dílo určené pro audiovizuální nebo audiální média v rámci uvedeného spektra možností: - scénář celovečerního televizního filmu nebo televizní série - scénář rozhlasové hry - scénář solitérního televizního nebo rozhlasového dokumentu s realizačním potenciálem v rámci veřejnoprávních médií - středometrážní dokumentární dílo - středometrážní dramatické audiovizuální dílo
Syllabus (in Czech)
 • Tvorba scénáře Rozvíjení scénáře na základě dramaturgických připomínek ev. Rozvíjení konceptu realizace středometrážního dokumentárního/dramatického audiovizuálního díla Realizace Finální verze projektu
Literature
 • . „Laterna Magika as a Synthesis of Theatre and Film. Its Evolution and Problematics.“ In Theatre History Studies 17, 1997. s. 33 - 62. info
 • Bernardette CASEY ad.: Television Studies: The Key Concepts. Routledge 2002. info
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
 • CROOK, Tim: Radio Drama - Theory and Practice. London: Routledge 1999. info
 • Černý V. Tvorba a osobnost, Odeon, Praha 1992. info
 • E. Barnouw: Documentary /A history of the non-fiction film/, New York, Oxford University Press, 1974. info
 • Glen CREEBER ed.: The Television Genre Book. British Film Institute 2001. info
 • Jason MITTELL: Genre and Television. Routledge 2004. info
 • Wilson, M. - Theatre and Stortyelling: contemporary storytellers and their art. info
 • Adekvátní literatura dle tématu projektu
 • GREIG, NOËL. Young People, New Theatre. A Practical Guide to an Intercultural Process. London: Routledge, 2008. info
 • JOHNSTON, Carla B. International television co-production: from access to success. Boston: Focal Press, 1992. 108 pp. ISBN 0-240-80110-5. info
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studenta, analýza, reflexe
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě kvalitní finální verze projektu
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022, Summer 2023.

DRTL501 Master project

Theatre Faculty
Summer 2020
Extent and Intensity
0/0/16. 8 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (seminar tutor)
doc. Mgr. Petr Francán (seminar tutor)
prof. Mgr. Jan Gogola (seminar tutor)
MgA. Tomáš Gruna (seminar tutor)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Pavel Jirásek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Aleš Záboj (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
autorské schopnosti a dovednosti v oblasti audiovizuální a rozhlasové/audiální dramatické i dokumentární tvorby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je vznik kvalitního absolventského tvůrčího projektu, v němž student prokáže své originální autorské schopnosti a dovednosti
Learning outcomes (in Czech)
Student dokáže vytvořit originální dílo určené pro audiovizuální nebo audiální média v rámci uvedeného spektra možností: - scénář celovečerního televizního filmu nebo televizní série - scénář rozhlasové hry - scénář solitérního televizního nebo rozhlasového dokumentu s realizačním potenciálem v rámci veřejnoprávních médií - středometrážní dokumentární dílo - středometrážní dramatické audiovizuální dílo
Syllabus (in Czech)
 • Tvorba scénáře Rozvíjení scénáře na základě dramaturgických připomínek ev. Rozvíjení konceptu realizace středometrážního dokumentárního/dramatického audiovizuálního díla Realizace Finální verze projektu
Literature
 • . „Laterna Magika as a Synthesis of Theatre and Film. Its Evolution and Problematics.“ In Theatre History Studies 17, 1997. s. 33 - 62. info
 • Bernardette CASEY ad.: Television Studies: The Key Concepts. Routledge 2002. info
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
 • CROOK, Tim: Radio Drama - Theory and Practice. London: Routledge 1999. info
 • Černý V. Tvorba a osobnost, Odeon, Praha 1992. info
 • E. Barnouw: Documentary /A history of the non-fiction film/, New York, Oxford University Press, 1974. info
 • Glen CREEBER ed.: The Television Genre Book. British Film Institute 2001. info
 • Jason MITTELL: Genre and Television. Routledge 2004. info
 • Wilson, M. - Theatre and Stortyelling: contemporary storytellers and their art. info
 • Adekvátní literatura dle tématu projektu
 • GREIG, NOËL. Young People, New Theatre. A Practical Guide to an Intercultural Process. London: Routledge, 2008. info
 • JOHNSTON, Carla B. International television co-production: from access to success. Boston: Focal Press, 1992. 108 pp. ISBN 0-240-80110-5. info
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studenta, analýza, reflexe
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě kvalitní finální verze projektu
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.

DRTL501 Master project

Theatre Faculty
Summer 2019
Extent and Intensity
0/0/24. 12 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (lecturer)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTZ501 Master project )
autorské schopnosti a dovednosti v oblasti audiovizuální a rozhlasové/audiální dramatické i dokumentární tvorby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je vznik kvalitního absolventského tvůrčího projektu, v němž student prokáže své originální autorské schopnosti a dovednosti
Learning outcomes (in Czech)
Student dokáže vytvořit originální dílo určené pro audiovizuální nebo audiální média v rámci uvedeného spektra možností: - scénář celovečerního televizního filmu nebo televizní série - scénář rozhlasové hry - scénář solitérního televizního nebo rozhlasového dokumentu s realizačním potenciálem v rámci veřejnoprávních médií - středometrážní dokumentární dílo - středometrážní dramatické audiovizuální dílo
Syllabus (in Czech)
 • Tvorba scénáře Rozvíjení scénáře na základě dramaturgických připomínek ev. Rozvíjení konceptu realizace středometrážního dokumentárního/dramatického audiovizuálního díla Realizace Finální verze projektu
Literature
 • . „Laterna Magika as a Synthesis of Theatre and Film. Its Evolution and Problematics.“ In Theatre History Studies 17, 1997. s. 33 - 62. info
 • Bernardette CASEY ad.: Television Studies: The Key Concepts. Routledge 2002. info
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
 • CROOK, Tim: Radio Drama - Theory and Practice. London: Routledge 1999. info
 • Černý V. Tvorba a osobnost, Odeon, Praha 1992. info
 • E. Barnouw: Documentary /A history of the non-fiction film/, New York, Oxford University Press, 1974. info
 • Glen CREEBER ed.: The Television Genre Book. British Film Institute 2001. info
 • Jason MITTELL: Genre and Television. Routledge 2004. info
 • Wilson, M. - Theatre and Stortyelling: contemporary storytellers and their art. info
 • Adekvátní literatura dle tématu projektu
 • GREIG, NOËL. Young People, New Theatre. A Practical Guide to an Intercultural Process. London: Routledge, 2008. info
 • JOHNSTON, Carla B. International television co-production: from access to success. Boston: Focal Press, 1992. 108 pp. ISBN 0-240-80110-5. info
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studenta, analýza, reflexe
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě kvalitní finální verze projektu
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
General note: Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.

DRTL501 Master project

Theatre Faculty
Summer 2017
Extent and Intensity
0/0/30. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (lecturer)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTZ501 Master project )
autorské, scenáristické tvůrčí schopnosti
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je vznik kvalitního absolventského tvůrčího projektu, v němž student prokáže své originální autorské schopnosti a dovednosti
Syllabus (in Czech)
 • Scénář Rozvíjení scénáře na základě dramaturgických připomínek ev. Rozvíjení konceptu realizace Realizace (např. v případě dokumentární tvorby) Finální verze projektu
Literature
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
 • Černý V. Tvorba a osobnost, Odeon, Praha 1992. info
 • Adekvátní literatura dle tématu projektu
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studenta, diskusní metody
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě kvalitní finální verze projektu
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.

DRTL501 Master project

Theatre Faculty
Summer 2016
Extent and Intensity
0/0/30. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (lecturer)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTZ501 Master project )
autorské, scenáristické tvůrčí schopnosti
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je vznik kvalitního absolventského tvůrčího projektu, v němž student prokáže své originální autorské schopnosti a dovednosti
Syllabus (in Czech)
 • Scénář Rozvíjení scénáře na základě dramaturgických připomínek ev. Rozvíjení konceptu realizace Realizace (např. v případě dokumentární tvorby) Finální verze projektu
Literature
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
 • Černý V. Tvorba a osobnost, Odeon, Praha 1992. info
 • Adekvátní literatura dle tématu projektu
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studenta, diskusní metody
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě kvalitní finální verze projektu
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.

DRTL501 Master project

Theatre Faculty
Summer 2018

The course is not taught in Summer 2018

Extent and Intensity
0/0/30. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (lecturer)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTZ501 Master project )
autorské schopnosti a dovednosti v oblasti audiovizuální a rozhlasové/audiální dramatické i dokumentární tvorby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je vznik kvalitního absolventského tvůrčího projektu, v němž student prokáže své originální autorské schopnosti a dovednosti
Learning outcomes (in Czech)
Student dokáže vytvořit originální dílo určené pro audiovizuální nebo audiální média v rámci uvedeného spektra možností: - scénář celovečerního televizního filmu nebo televizní série - scénář rozhlasové hry - scénář solitérního televizního nebo rozhlasového dokumentu s realizačním potenciálem v rámci veřejnoprávních médií - středometrážní dokumentární dílo - středometrážní dramatické audiovizuální dílo
Syllabus (in Czech)
 • Tvorba scénáře Rozvíjení scénáře na základě dramaturgických připomínek ev. Rozvíjení konceptu realizace středometrážního dokumentárního/dramatického audiovizuálního díla Realizace Finální verze projektu
Literature
 • . „Laterna Magika as a Synthesis of Theatre and Film. Its Evolution and Problematics.“ In Theatre History Studies 17, 1997. s. 33 - 62. info
 • Bernardette CASEY ad.: Television Studies: The Key Concepts. Routledge 2002. info
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
 • CROOK, Tim: Radio Drama - Theory and Practice. London: Routledge 1999. info
 • Černý V. Tvorba a osobnost, Odeon, Praha 1992. info
 • E. Barnouw: Documentary /A history of the non-fiction film/, New York, Oxford University Press, 1974. info
 • Glen CREEBER ed.: The Television Genre Book. British Film Institute 2001. info
 • Jason MITTELL: Genre and Television. Routledge 2004. info
 • Wilson, M. - Theatre and Stortyelling: contemporary storytellers and their art. info
 • Adekvátní literatura dle tématu projektu
 • GREIG, NOËL. Young People, New Theatre. A Practical Guide to an Intercultural Process. London: Routledge, 2008. info
 • JOHNSTON, Carla B. International television co-production: from access to success. Boston: Focal Press, 1992. 108 pp. ISBN 0-240-80110-5. info
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studenta, analýza, reflexe
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě kvalitní finální verze projektu
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)