DATL503 Drama adaptation II

Theatre Faculty
Summer 2023
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 16:15–17:45 408
Prerequisites (in Czech)
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Adaptace dramatických děl v audiovizi a divadle I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student se seznámí s originálními adaptacemi textů světové dramatiky v pojetí významných divadelních a filmových tvůrců. Porozumí jedinečnosti koncepce daného uchopení a je schopen analyzované postupy sám aplikovat ve své audiovizuální a scénické tvorbě.
Learning outcomes (in Czech)
Student získá podrobné znalosti klíčových adaptačních principů. Je schopen je podrobně popsat a demostrovat na příkladech. Dokáže definovat adaptační metody významných tvůrců. Je schopen aplikovat získané poznatky ve vlastní tvůrčí praxi.
Syllabus (in Czech)
 • Analýza a kritická reflexe vybraných adaptací F.G. Lorca v pojetí C. Saury P. Weiss v pojetí P. Brooka Medea - L. Trier, P. Pasolini Kontext vzniku antického dramatu a posuny v interpretaci I. Bergman napříč médii Adaptace fragmentu vybraného textu Aplikace analyzovaných adaptačních metod
Literature
 • Odborná literatura reflektující umělecká díla, směry a trendy. info
 • Shubik I.: Play for today, Davis-Poynter, London 1975. info
 • Tulloch J.: Television drama, Routledge, London and New York 1990. info
 • Ricoeur P.: Teória interpretácie. info
 • Aumont J.: Le Cinema Et La Mise En Scene , Editeur: Armand Colin, Paris 2006. info
 • Aumont J.: La Mise En Scene, Editeur: De Boeck, Paris 2001. info
 • Szczepanik P.: Nová filmová historie, Herrmann & synové, Praha 2004. info
 • Bílková-Belnayová K.: Souřadnice televizní dramatické tvorby, Panorama, Praha 1988. info
 • Bourdieu P.: O televizi, Doplněk, Brno 2002. info
 • Hedvábný Z.: Alfréd Radok. Zpráva o jednom osudu., Divadelní ústav, Praha 1994. info
 • Karvaš P.: Umenie drámy a fenomén televízie, Výskumný ústav kultúry, Bratislava 1985. info
 • Bergman, Ingemar: Laterna magika. info
 • Cieslar, Jiří: Concettino ohlédnutí. Praha 1996. info
 • Cieslar Jiří: Kočky na Atalantě, AMU, Praha, 2003. info
 • Jesse KALIN: Ingmar Bergman a jeho filmy. Casablanca.2007. info
 • Peter SHEPELERN: Lars von Trier a jeho filmy. Orpheus.2004. info
 • Weiss, Peter: Pronásledování a zavraždění Jaena Paula Marata předvedené divadelním souborem blázince v Charentonu za řízení Markýze de Sade. Praha, 1965. info
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2

Přednáška, seminář (diskuze, vlastní tvůrčí a kritická práce a její reflexe)
Assessment methods (in Czech)
Způsob hodnocení:
* Zimní semestr
Písemná zkouška
Ústní zkouška
Předpokladem účasti na zkoušce je plnění průběžných teoretických a tvůrčích zadání.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2018, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.

DATL503 Drama adaptation II

Theatre Faculty
Summer 2022
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 16:15–17:45 408
Prerequisites (in Czech)
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Adaptace dramatických děl v audiovizi a divadle I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student se seznámí s originálními adaptacemi textů světové dramatiky v pojetí významných divadelních a filmových tvůrců. Porozumí jedinečnosti koncepce daného uchopení a je schopen analyzované postupy sám aplikovat ve své audiovizuální a scénické tvorbě.
Learning outcomes (in Czech)
Student získá podrobné znalosti klíčových adaptačních principů. Je schopen je podrobně popsat a demostrovat na příkladech. Dokáže definovat adaptační metody významných tvůrců. Je schopen aplikovat získané poznatky ve vlastní tvůrčí praxi.
Syllabus (in Czech)
 • Analýza a kritická reflexe vybraných adaptací F.G. Lorca v pojetí C. Saury P. Weiss v pojetí P. Brooka Medea - L. Trier, P. Pasolini Kontext vzniku antického dramatu a posuny v interpretaci I. Bergman napříč médii Adaptace fragmentu vybraného textu Aplikace analyzovaných adaptačních metod
Literature
 • Odborná literatura reflektující umělecká díla, směry a trendy. info
 • Shubik I.: Play for today, Davis-Poynter, London 1975. info
 • Tulloch J.: Television drama, Routledge, London and New York 1990. info
 • Ricoeur P.: Teória interpretácie. info
 • Aumont J.: Le Cinema Et La Mise En Scene , Editeur: Armand Colin, Paris 2006. info
 • Aumont J.: La Mise En Scene, Editeur: De Boeck, Paris 2001. info
 • Szczepanik P.: Nová filmová historie, Herrmann & synové, Praha 2004. info
 • Bílková-Belnayová K.: Souřadnice televizní dramatické tvorby, Panorama, Praha 1988. info
 • Bourdieu P.: O televizi, Doplněk, Brno 2002. info
 • Hedvábný Z.: Alfréd Radok. Zpráva o jednom osudu., Divadelní ústav, Praha 1994. info
 • Karvaš P.: Umenie drámy a fenomén televízie, Výskumný ústav kultúry, Bratislava 1985. info
 • Bergman, Ingemar: Laterna magika. info
 • Cieslar, Jiří: Concettino ohlédnutí. Praha 1996. info
 • Cieslar Jiří: Kočky na Atalantě, AMU, Praha, 2003. info
 • Jesse KALIN: Ingmar Bergman a jeho filmy. Casablanca.2007. info
 • Peter SHEPELERN: Lars von Trier a jeho filmy. Orpheus.2004. info
 • Weiss, Peter: Pronásledování a zavraždění Jaena Paula Marata předvedené divadelním souborem blázince v Charentonu za řízení Markýze de Sade. Praha, 1965. info
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2

Přednáška, seminář (diskuze, vlastní tvůrčí a kritická práce a její reflexe)
Assessment methods (in Czech)
Způsob hodnocení:
* Zimní semestr
Písemná zkouška
Ústní zkouška
Předpokladem účasti na zkoušce je plnění průběžných teoretických a tvůrčích zadání.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2018, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2023.

DATL503 Drama adaptation II

Theatre Faculty
Summer 2021
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 16:15–17:00 408, Thu 17:00–17:45 408
Prerequisites (in Czech)
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Adaptace dramatických děl v audiovizi a divadle I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student se seznámí s originálními adaptacemi textů světové dramatiky v pojetí významných divadelních a filmových tvůrců. Porozumí jedinečnosti koncepce daného uchopení a je schopen analyzované postupy sám aplikovat ve své audiovizuální a scénické tvorbě.
Learning outcomes (in Czech)
Student získá podrobné znalosti klíčových adaptačních principů. Je schopen je podrobně popsat a demostrovat na příkladech. Dokáže definovat adaptační metody významných tvůrců. Je schopen aplikovat získané poznatky ve vlastní tvůrčí praxi.
Syllabus (in Czech)
 • Analýza a kritická reflexe vybraných adaptací F.G. Lorca v pojetí C. Saury P. Weiss v pojetí P. Brooka Medea - L. Trier, P. Pasolini Kontext vzniku antického dramatu a posuny v interpretaci I. Bergman napříč médii Adaptace fragmentu vybraného textu Aplikace analyzovaných adaptačních metod
Literature
 • Odborná literatura reflektující umělecká díla, směry a trendy. info
 • Shubik I.: Play for today, Davis-Poynter, London 1975. info
 • Tulloch J.: Television drama, Routledge, London and New York 1990. info
 • Ricoeur P.: Teória interpretácie. info
 • Aumont J.: Le Cinema Et La Mise En Scene , Editeur: Armand Colin, Paris 2006. info
 • Aumont J.: La Mise En Scene, Editeur: De Boeck, Paris 2001. info
 • Szczepanik P.: Nová filmová historie, Herrmann & synové, Praha 2004. info
 • Bílková-Belnayová K.: Souřadnice televizní dramatické tvorby, Panorama, Praha 1988. info
 • Bourdieu P.: O televizi, Doplněk, Brno 2002. info
 • Hedvábný Z.: Alfréd Radok. Zpráva o jednom osudu., Divadelní ústav, Praha 1994. info
 • Karvaš P.: Umenie drámy a fenomén televízie, Výskumný ústav kultúry, Bratislava 1985. info
 • Bergman, Ingemar: Laterna magika. info
 • Cieslar, Jiří: Concettino ohlédnutí. Praha 1996. info
 • Cieslar Jiří: Kočky na Atalantě, AMU, Praha, 2003. info
 • Jesse KALIN: Ingmar Bergman a jeho filmy. Casablanca.2007. info
 • Peter SHEPELERN: Lars von Trier a jeho filmy. Orpheus.2004. info
 • Weiss, Peter: Pronásledování a zavraždění Jaena Paula Marata předvedené divadelním souborem blázince v Charentonu za řízení Markýze de Sade. Praha, 1965. info
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2

Přednáška, seminář (diskuze, vlastní tvůrčí a kritická práce a její reflexe)
Assessment methods (in Czech)
Způsob hodnocení:
* Zimní semestr
Písemná zkouška
Ústní zkouška
Předpokladem účasti na zkoušce je plnění průběžných teoretických a tvůrčích zadání.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2018, Summer 2020, Summer 2022, Summer 2023.

DATL503 Drama adaptation II

Theatre Faculty
Summer 2020
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 18:00–19:30 408
Prerequisites (in Czech)
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Adaptace dramatických děl v audiovizi a divadle I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student se seznámí s originálními adaptacemi textů světové dramatiky v pojetí významných divadelních a filmových tvůrců. Porozumí jedinečnosti koncepce daného uchopení a je schopen analyzované postupy sám aplikovat ve své audiovizuální a scénické tvorbě.
Learning outcomes (in Czech)
Student získá podrobné znalosti klíčových adaptačních principů. Je schopen je podrobně popsat a demostrovat na příkladech. Dokáže definovat adaptační metody významných tvůrců. Je schopen aplikovat získané poznatky ve vlastní tvůrčí praxi.
Syllabus (in Czech)
 • Analýza a kritická reflexe vybraných adaptací F.G. Lorca v pojetí C. Saury P. Weiss v pojetí P. Brooka Medea - L. Trier, P. Pasolini Kontext vzniku antického dramatu a posuny v interpretaci I. Bergman napříč médii Adaptace fragmentu vybraného textu Aplikace analyzovaných adaptačních metod
Literature
 • Odborná literatura reflektující umělecká díla, směry a trendy. info
 • Shubik I.: Play for today, Davis-Poynter, London 1975. info
 • Tulloch J.: Television drama, Routledge, London and New York 1990. info
 • Ricoeur P.: Teória interpretácie. info
 • Aumont J.: Le Cinema Et La Mise En Scene , Editeur: Armand Colin, Paris 2006. info
 • Aumont J.: La Mise En Scene, Editeur: De Boeck, Paris 2001. info
 • Szczepanik P.: Nová filmová historie, Herrmann & synové, Praha 2004. info
 • Bílková-Belnayová K.: Souřadnice televizní dramatické tvorby, Panorama, Praha 1988. info
 • Bourdieu P.: O televizi, Doplněk, Brno 2002. info
 • Hedvábný Z.: Alfréd Radok. Zpráva o jednom osudu., Divadelní ústav, Praha 1994. info
 • Karvaš P.: Umenie drámy a fenomén televízie, Výskumný ústav kultúry, Bratislava 1985. info
 • Bergman, Ingemar: Laterna magika. info
 • Cieslar, Jiří: Concettino ohlédnutí. Praha 1996. info
 • Cieslar Jiří: Kočky na Atalantě, AMU, Praha, 2003. info
 • Jesse KALIN: Ingmar Bergman a jeho filmy. Casablanca.2007. info
 • Peter SHEPELERN: Lars von Trier a jeho filmy. Orpheus.2004. info
 • Weiss, Peter: Pronásledování a zavraždění Jaena Paula Marata předvedené divadelním souborem blázince v Charentonu za řízení Markýze de Sade. Praha, 1965. info
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2

Přednáška, seminář (diskuze, vlastní tvůrčí a kritická práce a její reflexe)
Assessment methods (in Czech)
Způsob hodnocení:
* Zimní semestr
Písemná zkouška
Ústní zkouška
Předpokladem účasti na zkoušce je plnění průběžných teoretických a tvůrčích zadání.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2018, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.

DATL503 Drama adaptation II

Theatre Faculty
Summer 2018
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DATZ503 Drama adaptation II )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Adaptace dramatických děl v audiovizi a divadle I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student se seznámí s originálními adaptacemi textů světové dramatiky v pojetí významných divadelních a filmových tvůrců. Porozumí jedinečnosti koncepce daného uchopení a je schopen analyzované postupy sám aplikovat ve své audiovizuální a scénické tvorbě.
Learning outcomes (in Czech)
Student získá podrobné znalosti klíčových adaptačních principů. Je schopen je podrobně popsat a demostrovat na příkladech. Dokáže definovat adaptační metody významných tvůrců. Je schopen aplikovat získané poznatky ve vlastní tvůrčí praxi.
Syllabus (in Czech)
 • Analýza a kritická reflexe vybraných adaptací F.G. Lorca v pojetí C. Saury P. Weiss v pojetí P. Brooka Medea - L. Trier, P. Pasolini Kontext vzniku antického dramatu a posuny v interpretaci I. Bergman napříč médii Adaptace fragmentu vybraného textu Aplikace analyzovaných adaptačních metod
Literature
 • Odborná literatura reflektující umělecká díla, směry a trendy. info
 • Shubik I.: Play for today, Davis-Poynter, London 1975. info
 • Tulloch J.: Television drama, Routledge, London and New York 1990. info
 • Ricoeur P.: Teória interpretácie. info
 • Aumont J.: Le Cinema Et La Mise En Scene , Editeur: Armand Colin, Paris 2006. info
 • Aumont J.: La Mise En Scene, Editeur: De Boeck, Paris 2001. info
 • Szczepanik P.: Nová filmová historie, Herrmann & synové, Praha 2004. info
 • Bílková-Belnayová K.: Souřadnice televizní dramatické tvorby, Panorama, Praha 1988. info
 • Bourdieu P.: O televizi, Doplněk, Brno 2002. info
 • Hedvábný Z.: Alfréd Radok. Zpráva o jednom osudu., Divadelní ústav, Praha 1994. info
 • Karvaš P.: Umenie drámy a fenomén televízie, Výskumný ústav kultúry, Bratislava 1985. info
 • Bergman, Ingemar: Laterna magika. info
 • Cieslar, Jiří: Concettino ohlédnutí. Praha 1996. info
 • Cieslar Jiří: Kočky na Atalantě, AMU, Praha, 2003. info
 • Jesse KALIN: Ingmar Bergman a jeho filmy. Casablanca.2007. info
 • Peter SHEPELERN: Lars von Trier a jeho filmy. Orpheus.2004. info
 • Weiss, Peter: Pronásledování a zavraždění Jaena Paula Marata předvedené divadelním souborem blázince v Charentonu za řízení Markýze de Sade. Praha, 1965. info
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2

Přednáška, seminář (diskuze, vlastní tvůrčí a kritická práce a její reflexe)
Assessment methods (in Czech)
Způsob hodnocení:
* Zimní semestr
Písemná zkouška
Ústní zkouška
Předpokladem účasti na zkoušce je plnění průběžných teoretických a tvůrčích zadání.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.

DATL503 Drama adaptation II

Theatre Faculty
Summer 2019

The course is not taught in Summer 2019

Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DATZ503 Drama adaptation II )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Adaptace dramatických děl v audiovizi a divadle I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student se seznámí s originálními adaptacemi textů světové dramatiky v pojetí významných divadelních a filmových tvůrců. Porozumí jedinečnosti koncepce daného uchopení a je schopen analyzované postupy sám aplikovat ve své audiovizuální a scénické tvorbě.
Learning outcomes (in Czech)
Student získá podrobné znalosti klíčových adaptačních principů. Je schopen je podrobně popsat a demostrovat na příkladech. Dokáže definovat adaptační metody významných tvůrců. Je schopen aplikovat získané poznatky ve vlastní tvůrčí praxi.
Syllabus (in Czech)
 • Analýza a kritická reflexe vybraných adaptací F.G. Lorca v pojetí C. Saury P. Weiss v pojetí P. Brooka Medea - L. Trier, P. Pasolini Kontext vzniku antického dramatu a posuny v interpretaci I. Bergman napříč médii Adaptace fragmentu vybraného textu Aplikace analyzovaných adaptačních metod
Literature
 • Odborná literatura reflektující umělecká díla, směry a trendy. info
 • Shubik I.: Play for today, Davis-Poynter, London 1975. info
 • Tulloch J.: Television drama, Routledge, London and New York 1990. info
 • Ricoeur P.: Teória interpretácie. info
 • Aumont J.: Le Cinema Et La Mise En Scene , Editeur: Armand Colin, Paris 2006. info
 • Aumont J.: La Mise En Scene, Editeur: De Boeck, Paris 2001. info
 • Szczepanik P.: Nová filmová historie, Herrmann & synové, Praha 2004. info
 • Bílková-Belnayová K.: Souřadnice televizní dramatické tvorby, Panorama, Praha 1988. info
 • Bourdieu P.: O televizi, Doplněk, Brno 2002. info
 • Hedvábný Z.: Alfréd Radok. Zpráva o jednom osudu., Divadelní ústav, Praha 1994. info
 • Karvaš P.: Umenie drámy a fenomén televízie, Výskumný ústav kultúry, Bratislava 1985. info
 • Bergman, Ingemar: Laterna magika. info
 • Cieslar, Jiří: Concettino ohlédnutí. Praha 1996. info
 • Cieslar Jiří: Kočky na Atalantě, AMU, Praha, 2003. info
 • Jesse KALIN: Ingmar Bergman a jeho filmy. Casablanca.2007. info
 • Peter SHEPELERN: Lars von Trier a jeho filmy. Orpheus.2004. info
 • Weiss, Peter: Pronásledování a zavraždění Jaena Paula Marata předvedené divadelním souborem blázince v Charentonu za řízení Markýze de Sade. Praha, 1965. info
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2

Přednáška, seminář (diskuze, vlastní tvůrčí a kritická práce a její reflexe)
Assessment methods (in Czech)
Způsob hodnocení:
* Zimní semestr
Písemná zkouška
Ústní zkouška
Předpokladem účasti na zkoušce je plnění průběžných teoretických a tvůrčích zadání.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2018, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)