DABLX05 Film Narration

Theatre Faculty
Summer 2023
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Štěpán Hulík (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Tvořivé narativní schopnosti, autorská důslednost, schopnost reflektovat a účinně zapracovávat dramaturgické poznámky.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cesta od prvotního nápadu až k finálnímu filmovému scénáři jako nekončící proud tvůrčí nejistoty, hledání a otázek. Podle čeho poznat dobrý námět pro film? Jak takový námět vypadá, co musí obsahovat a jaké nároky splňovat? Jak o něm přemýšlet, abychom z něj dokázali vytěžit sto stran intenzivního příběhu, který bude moct vyprávět filmová kamera? Jak vytvořit plastické charaktery, přes které tento příběh budeme tlumočit divákovi, jak tyto postavy učinit uvěřitelnými a jak proniknout do tajemství filmového dialogu? A v neposlední řadě - podle čeho poznat, jaké téma nám náš příběh vlastně nabízí a jak toto téma předat ve srozumitelné a přitom zábavné podobě divákům? Cílem předmětu je odpovědět tvůrčím způsobem na uvedené otázky.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen vytvořit kvalitní scénář audiovizuálního dramatického díla - filmu, případně série a to ve více verzích, vedoucích k výslednému nosnému tvaru.
Syllabus (in Czech)
 • Koncepce pro 1. roč. Bc. studia: Prostřednictvím analýzy scénářů z autorské tvorby pedagoga jsou studenti konfrontováni s konkrétními otázkami a problémy, které při scénáristické práci vyvstávají. Následně jsou předložené texty porovnávány s jejich filmovým zpracováním a znovu analyzovány v novém kontextu. Inspirováni těmito konkrétními příklady z praxe poté studenti pod vedením pedagoga procházejí jednotlivými fázemi příprav/ vzniku filmového scénáře. Poznávají pravidla konstrukce příběhu a výstavby filmového charakteru včetně tvorby dialogů. Koncepce pro 2. roč. Bc. studia: Studenti pracují na adaptačním úkolu na literární předlohu dle vlastního výběru. Volbu předlohy, ideálně povídky do rozsahu 20 normostran, konzultují s pedagogem. Cílem je vybrat literární předlohu skýtající dostatek potenciálu pro převod do filmového jazyka. Studenti pak ve spolupráci s pedagogem řeší adaptační problematiku zvolené látky a osvojují si adaptační postupy při převodu literárního díla do filmové řeči. Rozborem výrazových prostředků použitých v adaptovaném textu poznávají studenti metody a postupy zvolené původním autorem. Analýza těchto postupů i originálních autorských voleb umožňuje studentům nahlédnout do nitra tvůrčího procesu, z něhož mohou načerpat informace a inspiraci pro vlastní autorské úsilí. Další fází práce je pak hledání adekvátních prostředků k vyjádření tématu a poetiky literárního díla prostřednictvím filmových obrazů, dialogů a střihu. Studenti vytvářejí nejdříve filmový treatment a předkládají zamýšlenou koncepci postav/ charakterů. Následně pak, po konzultacích a připomínkování předložených materiálů pedagogem, předložený treatment rozepisují do scénáře. Ten by měl být před koncem letního semestru doveden minimálně do první verze. Souběžně s tímto základním úkolem jsou studentům průběžně zadávána k nastudování vybraná literární díla a jejich filmové adaptace. Ty jsou následně podrobeny společnému rozboru za účasti všech studentů a pedagoga. Koncepce pro 3. roč. Bc. studia Studenti jsou po konzultacích s pedagogem vedeni k výběru skutečné historické události nebo reálné historické osobnosti, kolem které budují filmový příběh. Procházejí jednotlivými fázemi přípravy celovečerního scénáře: námět, treatment, finální scénář. Výběr není předem nijak omezen, studenti jsou však primárně motivováni k tomu, aby si vybírali námět, u něhož bude potenciál pro realizaci v omezených podmínkách domácí kinematografie. Cílem je, aby studenti ve zvolené látce/ postavě nalezli téma, které je osobně zajímá a které má – v ideálním případě – potenciál zaujmout i mimo omezený okruh akademické půdy. Jednotlivé fáze práce jsou průběžně konzultovány s pedagogem. Koncepce pro navazující Mgr. studium Studenti se pod vedením pedagoga věnují kultivaci látky zvolené v rámci 3. roč. Bc. studia. Ambicí je vytvoření kompaktního, obsahově i formálně přesvědčivého celovečerníhoscénáře, který budou moci studenti nabídnout budoucím producentům či dalším potenciálním spolupracovníkům.
Literature
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. 1. vyd. Praha: Národní filmový archív, 1995. ISBN 2-907114-22-0. info
 • Hitchcock, Alfred: Rozhovory Hitchcock Truffaut. info
 • LUMET, Sidney. MakingMovies. New York: VintageBooks, 1995. ISBN: 0-679-75660-4
 • FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. ISBN 80-87067-65-7.
Teaching methods (in Czech)
Seminář, vlastní autorská scenáristická tvorba, diskusní metody, dramaturgická analýza.
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě průběžného plnění zadání
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.

DABLX05 Film Narration

Theatre Faculty
Summer 2022
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Štěpán Hulík (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Tvořivé narativní schopnosti, autorská důslednost, schopnost reflektovat a účinně zapracovávat dramaturgické poznámky.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cesta od prvotního nápadu až k finálnímu filmovému scénáři jako nekončící proud tvůrčí nejistoty, hledání a otázek. Podle čeho poznat dobrý námět pro film? Jak takový námět vypadá, co musí obsahovat a jaké nároky splňovat? Jak o něm přemýšlet, abychom z něj dokázali vytěžit sto stran intenzivního příběhu, který bude moct vyprávět filmová kamera? Jak vytvořit plastické charaktery, přes které tento příběh budeme tlumočit divákovi, jak tyto postavy učinit uvěřitelnými a jak proniknout do tajemství filmového dialogu? A v neposlední řadě - podle čeho poznat, jaké téma nám náš příběh vlastně nabízí a jak toto téma předat ve srozumitelné a přitom zábavné podobě divákům? Cílem předmětu je odpovědět tvůrčím způsobem na uvedené otázky.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen vytvořit kvalitní scénář audiovizuálního dramatického díla - filmu, případně série a to ve více verzích, vedoucích k výslednému nosnému tvaru.
Syllabus (in Czech)
 • Koncepce pro 1. roč. Bc. studia: Prostřednictvím analýzy scénářů z autorské tvorby pedagoga jsou studenti konfrontováni s konkrétními otázkami a problémy, které při scénáristické práci vyvstávají. Následně jsou předložené texty porovnávány s jejich filmovým zpracováním a znovu analyzovány v novém kontextu. Inspirováni těmito konkrétními příklady z praxe poté studenti pod vedením pedagoga procházejí jednotlivými fázemi příprav/ vzniku filmového scénáře. Poznávají pravidla konstrukce příběhu a výstavby filmového charakteru včetně tvorby dialogů. Koncepce pro 2. roč. Bc. studia: Studenti pracují na adaptačním úkolu na literární předlohu dle vlastního výběru. Volbu předlohy, ideálně povídky do rozsahu 20 normostran, konzultují s pedagogem. Cílem je vybrat literární předlohu skýtající dostatek potenciálu pro převod do filmového jazyka. Studenti pak ve spolupráci s pedagogem řeší adaptační problematiku zvolené látky a osvojují si adaptační postupy při převodu literárního díla do filmové řeči. Rozborem výrazových prostředků použitých v adaptovaném textu poznávají studenti metody a postupy zvolené původním autorem. Analýza těchto postupů i originálních autorských voleb umožňuje studentům nahlédnout do nitra tvůrčího procesu, z něhož mohou načerpat informace a inspiraci pro vlastní autorské úsilí. Další fází práce je pak hledání adekvátních prostředků k vyjádření tématu a poetiky literárního díla prostřednictvím filmových obrazů, dialogů a střihu. Studenti vytvářejí nejdříve filmový treatment a předkládají zamýšlenou koncepci postav/ charakterů. Následně pak, po konzultacích a připomínkování předložených materiálů pedagogem, předložený treatment rozepisují do scénáře. Ten by měl být před koncem letního semestru doveden minimálně do první verze. Souběžně s tímto základním úkolem jsou studentům průběžně zadávána k nastudování vybraná literární díla a jejich filmové adaptace. Ty jsou následně podrobeny společnému rozboru za účasti všech studentů a pedagoga. Koncepce pro 3. roč. Bc. studia Studenti jsou po konzultacích s pedagogem vedeni k výběru skutečné historické události nebo reálné historické osobnosti, kolem které budují filmový příběh. Procházejí jednotlivými fázemi přípravy celovečerního scénáře: námět, treatment, finální scénář. Výběr není předem nijak omezen, studenti jsou však primárně motivováni k tomu, aby si vybírali námět, u něhož bude potenciál pro realizaci v omezených podmínkách domácí kinematografie. Cílem je, aby studenti ve zvolené látce/ postavě nalezli téma, které je osobně zajímá a které má – v ideálním případě – potenciál zaujmout i mimo omezený okruh akademické půdy. Jednotlivé fáze práce jsou průběžně konzultovány s pedagogem. Koncepce pro navazující Mgr. studium Studenti se pod vedením pedagoga věnují kultivaci látky zvolené v rámci 3. roč. Bc. studia. Ambicí je vytvoření kompaktního, obsahově i formálně přesvědčivého celovečerníhoscénáře, který budou moci studenti nabídnout budoucím producentům či dalším potenciálním spolupracovníkům.
Literature
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. 1. vyd. Praha: Národní filmový archív, 1995. ISBN 2-907114-22-0. info
 • Hitchcock, Alfred: Rozhovory Hitchcock Truffaut. info
 • LUMET, Sidney. MakingMovies. New York: VintageBooks, 1995. ISBN: 0-679-75660-4
 • FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. ISBN 80-87067-65-7.
Teaching methods (in Czech)
Seminář, vlastní autorská scenáristická tvorba, diskusní metody, dramaturgická analýza.
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě průběžného plnění zadání
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2020, Summer 2021, Summer 2023.

DABLX05 Film Narration

Theatre Faculty
Summer 2021
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Štěpán Hulík (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Tvořivé narativní schopnosti, autorská důslednost, schopnost reflektovat a účinně zapracovávat dramaturgické poznámky.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cesta od prvotního nápadu až k finálnímu filmovému scénáři jako nekončící proud tvůrčí nejistoty, hledání a otázek. Podle čeho poznat dobrý námět pro film? Jak takový námět vypadá, co musí obsahovat a jaké nároky splňovat? Jak o něm přemýšlet, abychom z něj dokázali vytěžit sto stran intenzivního příběhu, který bude moct vyprávět filmová kamera? Jak vytvořit plastické charaktery, přes které tento příběh budeme tlumočit divákovi, jak tyto postavy učinit uvěřitelnými a jak proniknout do tajemství filmového dialogu? A v neposlední řadě - podle čeho poznat, jaké téma nám náš příběh vlastně nabízí a jak toto téma předat ve srozumitelné a přitom zábavné podobě divákům? Cílem předmětu je odpovědět tvůrčím způsobem na uvedené otázky.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen vytvořit kvalitní scénář audiovizuálního dramatického díla - filmu, případně série a to ve více verzích, vedoucích k výslednému nosnému tvaru.
Syllabus (in Czech)
 • Koncepce pro 1. roč. Bc. studia: Prostřednictvím analýzy scénářů z autorské tvorby pedagoga jsou studenti konfrontováni s konkrétními otázkami a problémy, které při scénáristické práci vyvstávají. Následně jsou předložené texty porovnávány s jejich filmovým zpracováním a znovu analyzovány v novém kontextu. Inspirováni těmito konkrétními příklady z praxe poté studenti pod vedením pedagoga procházejí jednotlivými fázemi příprav/ vzniku filmového scénáře. Poznávají pravidla konstrukce příběhu a výstavby filmového charakteru včetně tvorby dialogů. Koncepce pro 2. roč. Bc. studia: Studenti pracují na adaptačním úkolu na literární předlohu dle vlastního výběru. Volbu předlohy, ideálně povídky do rozsahu 20 normostran, konzultují s pedagogem. Cílem je vybrat literární předlohu skýtající dostatek potenciálu pro převod do filmového jazyka. Studenti pak ve spolupráci s pedagogem řeší adaptační problematiku zvolené látky a osvojují si adaptační postupy při převodu literárního díla do filmové řeči. Rozborem výrazových prostředků použitých v adaptovaném textu poznávají studenti metody a postupy zvolené původním autorem. Analýza těchto postupů i originálních autorských voleb umožňuje studentům nahlédnout do nitra tvůrčího procesu, z něhož mohou načerpat informace a inspiraci pro vlastní autorské úsilí. Další fází práce je pak hledání adekvátních prostředků k vyjádření tématu a poetiky literárního díla prostřednictvím filmových obrazů, dialogů a střihu. Studenti vytvářejí nejdříve filmový treatment a předkládají zamýšlenou koncepci postav/ charakterů. Následně pak, po konzultacích a připomínkování předložených materiálů pedagogem, předložený treatment rozepisují do scénáře. Ten by měl být před koncem letního semestru doveden minimálně do první verze. Souběžně s tímto základním úkolem jsou studentům průběžně zadávána k nastudování vybraná literární díla a jejich filmové adaptace. Ty jsou následně podrobeny společnému rozboru za účasti všech studentů a pedagoga. Koncepce pro 3. roč. Bc. studia Studenti jsou po konzultacích s pedagogem vedeni k výběru skutečné historické události nebo reálné historické osobnosti, kolem které budují filmový příběh. Procházejí jednotlivými fázemi přípravy celovečerního scénáře: námět, treatment, finální scénář. Výběr není předem nijak omezen, studenti jsou však primárně motivováni k tomu, aby si vybírali námět, u něhož bude potenciál pro realizaci v omezených podmínkách domácí kinematografie. Cílem je, aby studenti ve zvolené látce/ postavě nalezli téma, které je osobně zajímá a které má – v ideálním případě – potenciál zaujmout i mimo omezený okruh akademické půdy. Jednotlivé fáze práce jsou průběžně konzultovány s pedagogem. Koncepce pro navazující Mgr. studium Studenti se pod vedením pedagoga věnují kultivaci látky zvolené v rámci 3. roč. Bc. studia. Ambicí je vytvoření kompaktního, obsahově i formálně přesvědčivého celovečerníhoscénáře, který budou moci studenti nabídnout budoucím producentům či dalším potenciálním spolupracovníkům.
Literature
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. 1. vyd. Praha: Národní filmový archív, 1995. ISBN 2-907114-22-0. info
 • Hitchcock, Alfred: Rozhovory Hitchcock Truffaut. info
 • LUMET, Sidney. MakingMovies. New York: VintageBooks, 1995. ISBN: 0-679-75660-4
 • FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. ISBN 80-87067-65-7.
Teaching methods (in Czech)
Seminář, vlastní autorská scenáristická tvorba, diskusní metody, dramaturgická analýza.
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě průběžného plnění zadání
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2020, Summer 2022, Summer 2023.

DABLX05 Dub Acting

Theatre Faculty
Summer 2020
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)